*ngay sau khi thuê. bạn vui lòng gửi UDID vào page hỗ trợ để nhận link tải NÊN GHI RÕ NỘI DUNG: "UDID - TÊN THIẾT BỊ - KEY ĐÃ THUÊ"

* Chúng tôi sẽ tạo link tải trực tiếp cho bạn ngay sau khi bạn thuê key thành công.

- link tải chỉ có thể sử dụng trên 1 thiết bị ( trùng UDID mà bạn cung cấp)

Suppot ios 14.5 trở xuống

phiên bản hack map liên quân ios có thể sử dụng trên máy no JB VÀ JB hoàn toàn bình thường.

+mộT vài chức năng của bản hack:

+ sáng toàn bản đồ, bụi cỏ

+ sáng mini map, địch tàng hình ( ngộ không, batman..)

Lưu ý trước khi chơi:

+ nên sử dụng 1 tk phụ chơi test trước khi sử dụng tài khoản chính, tránh đáng tiếc sảy ra.

+ phiên bản hack sẽ giống với phiên bản gốc, bạn hoàn toàn có thể mở được 60fps hoặc các chức năng mặc định.

+ chúng tôi không hỗ trợ thay đổi thiết bị hoặc đổi trả, cân nhắc trước khi sử dụng,

+ Nếu bạn lỡ xoá game tải lại thì gửi key đã mua cho admin để reset (nếu không thể login key cũ) *Không thể login khi key vẫn còn thời gian chứ không phải key hết hạn