Tải GameLoop 7.1: tải xuống

-LƯU Ý để sử dụng an toàn: 10 kill/ game (KDA DƯỚI 7. để leo chí tôn an toàn)

-CHÚ Ý: BYPASS hỗ trợ máy nhà và máy net chỉ 1 máy cố định. hỗ trợ reset , đổi máy. 1 lần với key tuần, 2 lần với key tháng

CHÚ Ý: TÀI KHOẢN SỬ DỤNG BYPASS: PHẢI LÀ TÀI KHOẢN MỚI TẠO, HOẶC TÀI KHOẢN ĐANG CHƠI TRÊN ĐIỆN THOẠI, HOẶC LÂU CHƯA SỬ DỤNG. CÁC TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO GIẢ LẬP KHÔNG NÊN ĐĂNG NHẬP VÀO BYPASS, CÁC BẠN CÓ THỂ TREO TRÊN ĐIỆN THOẠI 1 BUỔI, ĐỂ TRÁNH BAN 2 THÁNG DO PHÁT HIỆN GIẢ LẬP, XIN LƯU Ý ĐIỀU NÀY CÁM ƠN!

* Máy nhà: Tắt Antivirus Windows Defender Win 10 và phần mềm diệt virus cài thêm

* Máy nét: 1 số quán net có FACEIT AC hoặc Valorant gỡ cài đặt nhé

-sử dụng kèm antiban, bypass để đảm bảo an toàn