- Hiện tại bản hack có thể chơi trực tiếp trên game loop, không cần bypass hoặc antiban đi kèm

- Bắn dưới 10Kill/game ( hạn chế tối đa kill nhiều trong trận đấu)
- Phím F4 Load lại đạn đuổi
- Phím F5 Đạn đuổi đầu
- Phím F6 Đạn đuổi ngực
- Phím F7 Tắt Đạn đuổi
Lỗi login được bản hack: coppy key thừa dấu cách, coppy lại đúng và login sử dụng

* Máy nhà: Tắt Antivirus Windows Defender Win và phần mềm diệt virus cài thêm

* Máy nét: 1 số quán net có FACEIT AC hoặc Valorant gỡ cài đặt nhé

anti-fa.png anti-va.jpg